Teknik Pukal Untuk Tingkatkan Keuntungan Produk

Teknik pukal ini sesuai digunakan pada produk yang mempunyai keuntungan kecil.